Spotkanie wigilijne strażaków w dniu 22 grudnia 2023 r.
To już tradycja, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, druhowie z naszej jednostki spotykają się na wspólnej wigilii by połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. 22 grudnia 2023 roku o godz. 18:00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miłakowa – dh Krzysztof Szulborski. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miłakowie – dh Andrzej Nagraba. Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Miłakowie - o. Sylwester Brzeziński. Komendant Gminny  ZOSP RP - dh Stanisław Banach. Druhowie z OSP Boguchwały. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Druh Marcin Zieliński - Naczelnik OSP - przywitał zaproszonych gości, strażaków oraz członków MDP. Życzył wszystkim zebranym, aby te Święta były pełne wiary, ciepła oraz wzajemnej życzliwości i pokoju. O. Sylwester Brzeziński podczas modlitwy odczytał fragment Ewangelii oraz pobłogosławił opłatki. Następnie druhowie mieli okazję podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia. Następnie wszyscy zasiedli do kolacji wigilijnej. Nie obyło się oczywiście bez prezentów dla członków MDP.  
Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie
Dzień 25 lutego 2023 r. zapisze się w kronice OSP chlubą reaktywacji Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Od dłuższego czasu Zarząd OSP rozważał plany związane z zaangażowaniem dzieci i młodzieży z Miłakowa w działalność naszego stowarzyszenia. W poprzednim roku ogłoszone zostały zapisy do MDP. Na wezwanie odpowiedziało dziesięcioro młodych członków, którzy 25 lutego złożyli przysięgę i zostali włączeni do MDP. Moment ślubowania poprzedzony został wieloma spotkaniami i przygotowaniami do tego wielkiego dnia – kilka spotkań integracyjnych, dyskoteka i noc w straży. Przed członkami naszej MDP jeszcze długa droga do bycia strażakiem, ale mamy nadzieję, że podołają temu zadaniu. Dziękujemy szczególnie rodzicom, których zaangażowanie przerosło nasze oczekiwani – liczymy na dalsze ich wsparcie i wyrozumiałość. Zapraszamy do śledzenia działalności naszej MDP na Facebook-u: https://www.facebook.com/MDP.Milakowo
Podsumowanie XII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP powiatu ostródzkiego
W minioną sobotę tj. 3 września 2022 r.w Ostródzie odbyły się XII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP powiatu ostródzkiego. OSP Miłakowo reprezentowały nasze druhny. Dziewczyny tym razem nie obroniły tytuł mistrzyń powiatu i z niewielką różnicą uplasowały się na 2. miejscu. Serdecznie gratulujemy naszym sąsiadkom z OSP Jurki za świetny wynik i życzymy powodzenia na zawodach wojewódzkich, które odbędą się już za 3 tygodnie. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniach do zawodów naszym wspaniałym strażakom, na których dziewczęta zawsze mogą liczyć: dh Kazimierz Maciura, dh Marcin Zieliński, dh Adam Gagat . Podziękowania za udostępnienie stadionu oraz boiska szkolnego do treningów składamy w kierunku MKS Miłakowo i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Jana Pawła II w Miłakowie
Featured

Akcja poboru krwi - 6 sierpnia 2022 r.

Featured

Spotkanie organizacyjne Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Featured

Podsumowanie akcji poboru krwi w dniu 11 czerwca 2022 r.

W dniu 11 czerwca 2022 r. w świetlicy remizy OSP w Miłakowie odbyła się kolejna akcja poboru krwi, którą udało się zorganizować przez OSP Miłakowo we współpracy z Urzędem Miejskim w Miłakowie oraz Burmistrzem Miłakowa . Krew oddawano w godzinach od 9:00 do 11:00. W akcji wzięło udział 11 osób, które oddały krew. Dziękujemy wszystkim dawcom, którzy oddali krew - szczególnie tym, którzy zrobili to po raz pierwszy. Dzięki im poświęceniu udało się zebrać 4,95 l krwi. Kolejna akcja odbędzie się 6 sierpnia 2022 r.

Przypominamy, że od niedawna wystartował program lojalnościowy dla krwiodawców, który dodatkowo nagradza waszą wytrwałość. Szczegóły na stronie internetowej https://krew.info/program/

Featured

Akcja poboru krwi - 11 czerwca 2022 r.

Featured

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w dniu 18 marca 2022 r.

W dniu 18 marca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, podczas którego przedstawiono najważniejsze informacje z działalności jednostki oraz plany na przyszłość.

Otwarcia zebrania dokonała Prezes Zarządu dh Renata Nowikiewicz, która przywitała przybyłych druhów. Wprowadzono sztandar OSP i dokonano zaprzysiężenia nowych członków OSP: dh Huberta Dzieciątka i dh Zuzannę Sekuła.

Uczestniczący w zebraniu członkowie OSP dokonali wyboru Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania wybrany został dh Stanisław Banach a protokolantem dh Paweł Łapa.

Featured

Inspekcja gotowości bojowej w dniu 9 marca 2022 r.

Dnia 9 marca 2022 r. Zespół Inspekcyjny Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie zarządził inspekcję gotowości bojowej dla naszej jednostki jako niezapowiedzianą wizytację mającą na celu ocenę zdolności do reagowania na nagłe zagrożenie oraz stopnia przygotowania podmiotu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do podejmowania działań ratowniczych.

Inspekcje przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz upoważnienia Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie.

IMG 20220310 WA0000

Sprawdzane i oceniane były następujące zagadnienia:

 1. przebieg alarmowania,
 2. gotowość członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w szczególności:
  • stan wyposażenia indywidualnego członków ochotniczych straży pożarnych,
  • ocena posiadanych uprawnień;
 3. gotowość pojazdów, sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności do natychmiastowego użycia;
 4. dokumentacja jednostki ochotniczej straży pożarnej.
 5. stan wiedzy członków ochotniczej straży pożarnej, na podstawie przeprowadzonego pisemnego sprawdzianu wiedzy,
 6. wykonanie ćwiczenia, w szczególności:
  • a) określenie zamiaru taktycznego,
  • b) rozkazodawstwo i kierowanie działaniami ratowniczymi,
  • c) wykonawstwo czynności ratowniczych i optymalne wykorzystanie sprzętu,
  • d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  • e) przestrzeganie zasad korespondencji radiowej.

Inspekcja wypadła dla naszej jednostki z wynikiem pozytywnym.

 

Featured

Akcja poboru krwi - 12 lutego 2022 r.

Featured

Podsumowanie akcji poboru krwi w dniu 11 grudnia 2021 r.

W dniu 11 grudnia 2021 r. w świetlicy remizy OSP w Miłakowie odbyła się kolejna akcja poboru krwi, którą udało się zorganizować przez OSP Miłakowo we współpracy z Urzędem Miejskim w Miłakowie oraz Burmistrzem Miłakowa . Krew oddawano w godzinach od 9:00 do 12:00. W akcji wzięło udział 16 osób z czego 15 oddało krew. Dziękujemy wszystkim dawcom, którzy oddali krew - szczególnie tym, którzy zrobili to po raz pierwszy. Na osoby, które oddały krew czekały oprócz czekolad również drobne upominki. Dzięki poświęceniu krwiodawców udało się zebrać 6,75 l krwi. Kolejna akcja odbędzie się 12 lutego 2021 r.

Featured

V Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Miłakowie w dniu 19 listopada 2021 r.

W dniu 19 listopada 2021 roku odbył się V Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Miłakowie. Głównym celem zjazdu był wybór nowego oraz podsumowanie pracy ustępującego zarządu miejsko-gminnego. Wśród zaproszonych gości w obradach wzięli udział:

 1. Pan Krzysztof Szulborski  - Burmistrz Miłakowa
 2. Pan Krzysztof Żarnoch - Zastępca Burmistrza Miłakowa
 3. Pan Michał Boczulak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłakowie
 4. st. bryg. Tomasz Ostrowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
 5. dh Ryszard Harasim - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie
 6. dh Adam Zaręba - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Morągu

W trakcie zjazdu dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w składzie:

 1. dh Henryk Kuszpit - Prezes
 2. dh Andrzej Nagraba - Wiceprezes
 3. dh Henryk Białobrzeski - Wiceprezes
 4. dh Stanisław Banach - Komendant gminny
 5. dh Kazimierz Maciura - Sekretarz
 6. dh Dariusz Meller - Członek prezydium

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w składzie:

 1. dh Anna Czarnecka - Przewodnicząca
 2. dh Marian Stakun - Wiceprzewodniczący
 3. dh Ryszard Sasin - Sekretarz

Wybrani zostali także reprezentanci do Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie. Delegatem na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP został wybrany dh Stanisław Banach,. Dh Renata Nowikiewicz została Przedstawicielem Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Featured

Współpraca z firmą EXPERT SYSTEM GROUP

Nasza jednostka podjęła współpracę z firmą EXPERT SYSTEM GROUP w dziedzinie montażu instalacji PV. W ramach porozumienia możliwa jest forma dofinansowania Naszej OSP, w przypadku przekazania kontaktu do osoby zainteresowanej i finalizacji montażu instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli planujecie montaż instalacji we własnym gospodarstwie domowym zapraszamy do współpracy. Więcej informacji pod numerem telefonu u doradcy ES-G z plakatu.

Free Joomla templates by Ltheme