Spotkanie wigilijne strażaków w dniu 22 grudnia 2023 r.
To już tradycja, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, druhowie z naszej jednostki spotykają się na wspólnej wigilii by połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. 22 grudnia 2023 roku o godz. 18:00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miłakowa – dh Krzysztof Szulborski. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miłakowie – dh Andrzej Nagraba. Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Miłakowie - o. Sylwester Brzeziński. Komendant Gminny  ZOSP RP - dh Stanisław Banach. Druhowie z OSP Boguchwały. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Druh Marcin Zieliński - Naczelnik OSP - przywitał zaproszonych gości, strażaków oraz członków MDP. Życzył wszystkim zebranym, aby te Święta były pełne wiary, ciepła oraz wzajemnej życzliwości i pokoju. O. Sylwester Brzeziński podczas modlitwy odczytał fragment Ewangelii oraz pobłogosławił opłatki. Następnie druhowie mieli okazję podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia. Następnie wszyscy zasiedli do kolacji wigilijnej. Nie obyło się oczywiście bez prezentów dla członków MDP.  
Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie
Dzień 25 lutego 2023 r. zapisze się w kronice OSP chlubą reaktywacji Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Od dłuższego czasu Zarząd OSP rozważał plany związane z zaangażowaniem dzieci i młodzieży z Miłakowa w działalność naszego stowarzyszenia. W poprzednim roku ogłoszone zostały zapisy do MDP. Na wezwanie odpowiedziało dziesięcioro młodych członków, którzy 25 lutego złożyli przysięgę i zostali włączeni do MDP. Moment ślubowania poprzedzony został wieloma spotkaniami i przygotowaniami do tego wielkiego dnia – kilka spotkań integracyjnych, dyskoteka i noc w straży. Przed członkami naszej MDP jeszcze długa droga do bycia strażakiem, ale mamy nadzieję, że podołają temu zadaniu. Dziękujemy szczególnie rodzicom, których zaangażowanie przerosło nasze oczekiwani – liczymy na dalsze ich wsparcie i wyrozumiałość. Zapraszamy do śledzenia działalności naszej MDP na Facebook-u: https://www.facebook.com/MDP.Milakowo
Podsumowanie XII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP powiatu ostródzkiego
W minioną sobotę tj. 3 września 2022 r.w Ostródzie odbyły się XII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP powiatu ostródzkiego. OSP Miłakowo reprezentowały nasze druhny. Dziewczyny tym razem nie obroniły tytuł mistrzyń powiatu i z niewielką różnicą uplasowały się na 2. miejscu. Serdecznie gratulujemy naszym sąsiadkom z OSP Jurki za świetny wynik i życzymy powodzenia na zawodach wojewódzkich, które odbędą się już za 3 tygodnie. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniach do zawodów naszym wspaniałym strażakom, na których dziewczęta zawsze mogą liczyć: dh Kazimierz Maciura, dh Marcin Zieliński, dh Adam Gagat . Podziękowania za udostępnienie stadionu oraz boiska szkolnego do treningów składamy w kierunku MKS Miłakowo i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Jana Pawła II w Miłakowie
Podsumowanie Walnego Zebrania OSP Miłakowo w dniu 15 marca 2024
Featured

Podsumowanie Walnego Zebrania OSP Miłakowo w dniu 15 marca 2024

W dniu 15 marca 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie. Spotkanie miało na celu podsumowanie działań z poprzedniego roku oraz zaplanowanie przyszłych inicjatyw i kierunków rozwoju jednostki.
Zebranie otworzyła Prezes dh Renata Nowikiewicz. Wprowadzono sztandar i zaprzysiężono nowych członków OSP oraz MDP. Uczestnicy zebrania wybrali przewodniczącego zebrania (dh Stanisława Banacha), protokolanta (dh Pawła Łapę) oraz składy komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
Przedstawiono sprawozdania z działalności OSP i MDP, w tym plan działalności na nadchodzący rok. Sprawozdanie finansowe przedstawił dh Adrian Homza, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - dh Marian Stakun. Podczas zebrania w wyniku głosowania udzielono absolutorium Zarządowi OSP za miniony rok działalności. Przyjęto również projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

IMG 20240315 WA0015
W dyskusji dh Renata Nowikiewicz podziękowała strażakom za ich nieustającą aktywność i poświęcenie. W swoim wystąpieniu podkreśliła również cenne wsparcie Rady Miejskiej w Miłakowie, które ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania jednostki OSP w Miłakowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Boczulak wyraził swoje uznanie dla druhów OSP, podkreślając ich zaangażowanie w życie społeczności lokalnej i pomoc udzielaną mieszkańcom. Jego podziękowania skierowane były zarówno do strażaków z Miłakowa, jak i do wszystkich druhów naszej gminy za ich nieoceniony wkład. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, mł. bryg. Rafał Napiórkowski, podziękował OSP za wsparcie jakie stanowią dla Państwowej Straży Pożarnej, podkreślając dobrą współpracę pomiędzy obiema formacjami. Zwrócił również uwagę na starania OSP Miłakowo o pozyskanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, co stanowi ważny krok w dalszym rozwoju jednostki.

IMG 20240315 WA0019
Zebranie zgromadziło 40 z łącznej liczby 67 członków OSP, z czego 24 członków z 34 uprawnionych do głosowania. Decyzje podjęto jednomyślnie, co świadczy o silnym zaangażowaniu i zgodzie wśród członków jednostki.
Walne zebranie OSP Miłakowo zakończyło się pełnym porozumieniem i z entuzjazmem wśród członków. Podjęte decyzje kładą fundament pod dalszy rozwój jednostki i utrzymanie jej kluczowej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa i wsparcia dla lokalnej społeczności. OSP Miłakowo kontynuuje tradycję służby, jednocześnie adaptując się do nowych wyzwań i możliwości, co zapewnia stabilność i rozwój jednostki na kolejne lata.

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme