Spotkanie wigilijne strażaków w dniu 22 grudnia 2023 r.
To już tradycja, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, druhowie z naszej jednostki spotykają się na wspólnej wigilii by połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. 22 grudnia 2023 roku o godz. 18:00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miłakowa – dh Krzysztof Szulborski. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miłakowie – dh Andrzej Nagraba. Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Miłakowie - o. Sylwester Brzeziński. Komendant Gminny  ZOSP RP - dh Stanisław Banach. Druhowie z OSP Boguchwały. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Druh Marcin Zieliński - Naczelnik OSP - przywitał zaproszonych gości, strażaków oraz członków MDP. Życzył wszystkim zebranym, aby te Święta były pełne wiary, ciepła oraz wzajemnej życzliwości i pokoju. O. Sylwester Brzeziński podczas modlitwy odczytał fragment Ewangelii oraz pobłogosławił opłatki. Następnie druhowie mieli okazję podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia. Następnie wszyscy zasiedli do kolacji wigilijnej. Nie obyło się oczywiście bez prezentów dla członków MDP.  
Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie
Dzień 25 lutego 2023 r. zapisze się w kronice OSP chlubą reaktywacji Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Od dłuższego czasu Zarząd OSP rozważał plany związane z zaangażowaniem dzieci i młodzieży z Miłakowa w działalność naszego stowarzyszenia. W poprzednim roku ogłoszone zostały zapisy do MDP. Na wezwanie odpowiedziało dziesięcioro młodych członków, którzy 25 lutego złożyli przysięgę i zostali włączeni do MDP. Moment ślubowania poprzedzony został wieloma spotkaniami i przygotowaniami do tego wielkiego dnia – kilka spotkań integracyjnych, dyskoteka i noc w straży. Przed członkami naszej MDP jeszcze długa droga do bycia strażakiem, ale mamy nadzieję, że podołają temu zadaniu. Dziękujemy szczególnie rodzicom, których zaangażowanie przerosło nasze oczekiwani – liczymy na dalsze ich wsparcie i wyrozumiałość. Zapraszamy do śledzenia działalności naszej MDP na Facebook-u: https://www.facebook.com/MDP.Milakowo
Podsumowanie XII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP powiatu ostródzkiego
W minioną sobotę tj. 3 września 2022 r.w Ostródzie odbyły się XII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP powiatu ostródzkiego. OSP Miłakowo reprezentowały nasze druhny. Dziewczyny tym razem nie obroniły tytuł mistrzyń powiatu i z niewielką różnicą uplasowały się na 2. miejscu. Serdecznie gratulujemy naszym sąsiadkom z OSP Jurki za świetny wynik i życzymy powodzenia na zawodach wojewódzkich, które odbędą się już za 3 tygodnie. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniach do zawodów naszym wspaniałym strażakom, na których dziewczęta zawsze mogą liczyć: dh Kazimierz Maciura, dh Marcin Zieliński, dh Adam Gagat . Podziękowania za udostępnienie stadionu oraz boiska szkolnego do treningów składamy w kierunku MKS Miłakowo i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Jana Pawła II w Miłakowie
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w dniu 25 czerwca 2021 r.
Featured

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w dniu 25 czerwca 2021 r.

Po dłuższej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiczną, w dniu 25 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, podczas którego przedstawiono najważniejsze informacje z działalności jednostki, plany na przyszłość oraz przeprowadzono wybory.

Otwarcia zebrania dokonała Prezes Zarządu dh Renata Nowikiewicz, która przywitała przybyłych druhów. Wprowadzono sztandar OSP i dokonano zaprzysiężenia nowego członka OSP, dh Łukasza Chudzika. Dokonano również wręczenia druhom odznak za wysługę lat.

IMG 20210625 182228

Odznaka za wysługę 40 lat:

 • dh Henryk Kuszpit

Odznaka za wysługę 35 lat:

 • dh Stanisław Banach

Odznaka za wysługę 10 lat:

 • dh Beata Homza
 • dh Adrian Homza
 • dh Natalia Grabowska

W związku z zakończeniem działalności w Jednostce Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie pragniemy podziękować dh Marianowi Stakunowi za lata wzorowej służby. Za jego oddanie, przyjaźń i koleżeństwo.

IMG 20210625 183141 kopia

Uczestniczący w zebraniu członkowie OSP dokonali wyboru Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. Jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania wybrany został dh Stanisław Banach a protokolantem dh Anna Czarnecka.

Odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz plan finansowy na rok 2021 odczytała Skarbnik dh Natalia Grabowska. Działalność jednostki OSP za rok 2020 oraz plan działalności na rok 2021 przedstawiła dh Renata Nowikiewicz. Podziękowała również strażakom, którzy czynnie angażują się w rozwój jednostki.

Komendant Gminny dh Stanisław Banach podsumował udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostki w 2020 r. W 70 akcjach ratowniczych w 2020 r. brało udział 23 ochotników. Największym zaangażowaniem wykazali się:

 • dh Marcin Zieliński
 • dh Adam Gagat
 • dh Jerzy Jurczak
 • dh Adrian Homza
 • dh Marcin Knechta

Po wysłuchaniu wystąpień przystąpiono do głosowania, podczas którego Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2020 r. oraz przyjęło sprawozdania i plany.

Następnie przeprowadzono wybory do Zarządu. W wyniku głosowania druhów ukonstytuował się nowy Zarząd OSP w składzie:

 1. dh Renata Nowikiewicz - Prezes
 2. dh Marcin Zieliński – Wiceprezes (Naczelnik)
 3. dh Paweł Łapa - Sekretarz
 4. dh Adrian Homza - Skarbnik
 5. dh Kazimierz Maciura - Z-ca Naczelnika (Gospodarz)

Przeprowadzono również wybory do Komisji Rewizyjnej. Jej skład przedstawia się następująco:

 1. dh Marcin Knechta - Przewodniczący
 2. dh Marian Stakun - Sekretarz
 3. dh Leszek Miazga - Członek

Dokonano również wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP, którymi zostali:

 1. dh Henryk Kuszpit
 2. dh Renata Nowikiewicz
 3. dh Adam Gagat
 4. dh Paweł Łapa
 5. dh Marian Stakun
 6. dh Anna Czarnecka
 7. dh Marcin Knechta
 8. dh Marcin Zieliński

Następnie wybrano przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

 1. dh Henryk Kuszpit
 2. dh Henryk Białobrzeski
 3. dh Kazimierz Maciura
 4. dh Stanisław Banach

Podjęte uchwały przedstawione zostały przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme