Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPZ logotypy maksi

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca maja 2017 roku w OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIŁAKOWIE, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNAW MIŁAKOWIE, realizować będzie cykliczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIŁAKOWIE objęła wsparciem żywnościowym 1200 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania również działania charytatywne na rzecz społeczności lokalnej oraz wsparcie psychologiczno – terapeutyczne

 

 

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-20120

PODPROGRAM POPŻ 2016

 

 

L.P. DATA TYTUŁ WARSZTATU GODZINA

NAZWA ORGANIZACJI

MIEJSCE WARSZTATÓW OSOBA PROWADZĄCA
1 18.11.2016

kulinarne

 

 9:00

12:00

Bank Żywności

w Olsztynie

MDK Miłakowo Maciej Maciejewski
2 29.11.2016

terapeutyczne

 

od 16:00

do 18:00

OSP Miłakowo

MDK Miłakowo Iza Dorożko 
3 9.12.2016

kulinarne

 

10:00

12:00

Bank Żywności

w Olsztynie

MDK Miłakowo Maciej Maciejewski
4
15.12.2016

terapeutyczne

 

od 16:00

do 18:00

      OSP Miłakowo MDK Miłakowo Iza  Dorożko
5 21.02.2017

dietetyczne

"Jedz z głową"

od 10:00

do 11:30

od 11:30

do 13:00

 

Bank Żywności

w Olsztynie

 MDK Miłakowo  Anna Brykała
6 22.03.2017

dietetyczne

"Jedz z głową"

od 10:00

do 11:30

od 11:30

do 13:00

Bank Żywności

w Olsztynie

MDK Miłakowo Anna Brykała
7 20.04.2017

edukacji ekonomicznej

"Gospodarowanie domowym dudżetem"

od 10:00

do 11:00

od 11:00

do 12:00

Bank Żywności

w Olsztynie

MDK Miłakowo Justyna Staszkiewicz
8 16.05.2017

terapeutyczne

 

od 16:00

do 18:00

OSP Miłakowo

 

MDK Miłakowo Iza Dorożko
9 23.05.2017

edukacji ekonomicznej

"Gospodarowanie domowym dudżetem"

od 10:00

do 11:00

od 11:30

do 12:30

Bank Żywności

w Olsztynie

MDK Miłakowo

Sala Parafialna w Boguchwałach

Justyna Staszkiewicz
10 30.05.2017

terapeutyczne

 

od 16:00

do 18:00

OSP Miłakowo

 

MDK Miłakowo Iza Dorożko
11 20.06.2017

terapeutyczne

 

od 16:00

do 18:00

OSP Miłakowo

 

MDK Miłakowo Iza Dorożko