Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPZ logotypy maksi

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca kwietnia2016 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca kwietnia 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, kawę zbożową, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie realizować będzie cykliczne działania w ramach spotkań terapeutycznych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ( do 30 września 2015r wynoszącej 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie od 1 października 2015r. – 951zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie objęła wsparciem żywnościowym 1300 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania charytatywne na rzecz społeczności lokalnej oraz wsparcie psychologiczno – terapeutyczne.

 

 

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-20120

PODPROGRAM POPŻ 2015

 

 

L.P. DATA TYTUŁ WARSZTATU GODZINA

NAZWA ORGANIZACJI

MIEJSCE WARSZTATÓW OSOBA PROWADZĄCA
1 26.06.2015 dietetyczne  12:00

Bank Żywności

w Olsztynie

MDK Miłakowo Anna Brykała
2 28.07.2015 dietetyczne

12:00

12:45

Bank Żywności 

W Olsztynie

MDK Miłakowo Anna Brykała
3 24.09.2015 terapeutyczne

od godz. 16:00

do godz. 18:00

OSP Miłakowo MDK Miłakowo Iza Dorożko
4 12.10.2015 dietetyczne

10:00

10:45

Bank Żywności

w Olsztynie

MDK Miłakowo Anna Brykała
5 26.10.2015 ekonomiczne

10:00

Bank Żywności

w Olsztynie

MDK Miłakowo Justyna Tejs
6 29.10.2015 terapeutyczne

od godz. 16:00

do godz. 18:00

OSP Miłakowo MDK Miłakowo Iza Dorożko
7 03.12.2015 terapeutyczne

od godz. 16:00

do godz. 18:00

OSP Miłakowo MDK Miłakowo

Iza Dorożko

 

8 16.02.2016 dietetyczne/ źywieniowe

11.00

12.30

Bank Żywności

w Olsztynie

MDK Miłakowo Anna Brykała
9 17.03.2016 terapeutyczne od godz. 16.00 do godz. 18.00 OSP Miłakowo MDK Miłakowo Iza Dorożko
10 21.04.2016 terapeutyczne od godz. 16.00 do godz. 18.00 OSP Miłakowo MDK Miłakowo Iza Dorożko