Nowy sprzęt w naszej jednostce OSP

Co prawda do świąt jest jeszcze trochę czasu ale do OSP Miłakowo prezenty już dotarły. Tym razem Mikołajem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W czerwcu tego roku WFOŚiGW w Olsztynie ogłosił nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”. Jak tylko pojawiła się informacja o programie druhna Prezes OSP Miłakowo Renata Nowikiewicz skompletowała niezbędną dokumentację i złożyła wniosek. Bez żadnych zastrzeżeń dofinansowanie zostało nam przyznane. Dzięki temu jednostka została doposażona w sprzęt w postaci:

 • 6 radiotelefonów przenośnych z mikrofonogłośnikiem i ładowarkami,
 • kombinezonu na owady,
 • prądownicy wodnej turbo,
 • stojaka hydrantowego,
 • pilarki Stihl,
 • mostków przejazdowych,
 • sita kominowego,
 • opryskiwacza plecakowego spalinowego Stihl,
 • latarki kątowej
 • węży tłocznych.

Całkowity koszt dofinansowania to 25 tyś zł. Dofinansowanie w ramach programu finansowania służb ratowniczych to duże wsparcie dla naszego stowarzyszenia. W związku z ciągle rosnącą liczbą pożarów sprzęt bardzo szybko ulega całkowitemu zużyciu. Między innymi dzięki takim wnioskom i takim programom możemy podnosić gotowość bojową naszego stowarzyszenia co służy mieszkańcom w myśl hasła : „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Podsumowanie akcji poboru krwi w dniu 12 grudnia 2020 r.

Po raz kolejny, 12 grudnia w świetlicy remizy OSP w Miłakowie odbyła się akcja poboru krwi, zorganizowana przez OSP Miłakowo we współpracy z Urzędem Miejskim w Miłakowie  oraz Burmistrzem Miłakowa . Krew można było oddawać w godzinach 9:00 – 12:00. W akcji uczestniczyły 22 osoby z czego 19 udało się oddać krew. Na szczególne uznanie zasługują dawcy, którzy oddali krew po raz pierwszy - z każdą przeprowadzoną akcją możemy liczyć na kolejne osoby, które chcą dzielić się życiem z innymi. Dzięki dobrym sercom naszych mieszkańców zapasy cennej dla życia krwi wzbogaciły się o prawie 9 l. Serdecznie dziękujemy wszystkim dawcom i mamy nadzieję, że kolejna akcja spotka się z równie dużym (jak nie większym) zainteresowaniem.

W najbliższym czasie opublikujemy harmonogram akcji w 2021 roku.

Podsumowanie akcji poboru krwi w dniu 10 października 2020 r.

Po raz drugi 10 października 2020 r. w świetlicy remizy OSP w Miłakowie odbyła się akcja poboru krwi, zorganizowana przez OSP Miłakowo we współpracy z Urzędem Miejskim w Miłakowie  oraz Burmistrzem Miłakowa . Krew można było oddawać w godzinach 9:00 – 12:00. W akcji uczestniczyło 26 osób z czego 23 udało się oddać krew. Na szczególne uznanie zasługują dawcy, którzy oddali krew po raz pierwszy. Dzięki dobrym sercom naszych mieszkańców zapasy cennej dla życia krwi wzbogaciły się o ponad 10 l. Serdecznie dziękujemy wszystkim dawcom i mamy nadzieję, że kolejna akcja 12 grudnia spotka się z równie dużym (jak nie większym) zainteresowaniem.

Zebranie sprawozdawcze OSP w dniu 6 marca 2020 r.

Początek roku to czas podsumowywania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w minionym okresie sprawozdawczym oraz czynienia planów na kolejne 12 miesięcy. 6 marca br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, podczas którego przedstawiono najważniejsze informacje z działalności jednostki.

Wśród gości, którzy odpowiedzieli na zaproszenie znaleźli się m. in.:

 • KP PSP w Ostródzie – kpt. mgr inż. Rafał Napiórkowski  – z-ca Komendanta PSP w Ostródzie.

 • Burmistrz Miłakowa – Krzysztof Szulborski, członek zwyczajny OSP w Miłakowie.

 • Komendant Gminny ZOSP RP – dh Stanisław Banach.

 • Prezes OSP w Morągu – dh Adam Zaręba, który jest jednocześnie dowódcą JRG PSP w Morągu.

Otwarcia zebrania dokonała Prezes Zarządu dh Renata Nowikiewicz. Uczestniczący w zebraniu członkowie OSP dokonali wyboru Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. Jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania wybrany został dh Kazimierz Maciura a protokolantem dh Anna Czarnecka. 

Na początku zebrania wręczono druhom odznaki za wysługę lat.

Czytaj więcej: Zebranie sprawozdawcze OSP w dniu 6 marca 2020 r.

Ćwiczenia powiatowe w Starych Jabłonkach

W dniu dzisiejszym (26 października 2019 r.) zastęp OSP Miłakowo brał udział w ćwiczeniach powiatowych w Starych Jabłonkach. W ramach ćwiczeń zostały zaplanowane cztery zadania do wykonania:
1. przetłaczanie wody na dużą odległość,
2. zwalczanie pożarów wewnętrznych, ewakuacja poszkodowanych i udzielenie pomocy przedmedycznej,
3. ratownictwo techniczne,
4. ratownictwo wodne.