Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w dniu 18 marca 2022 r.

 W dniu 18 marca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, podczas którego przedstawiono najważniejsze informacje z działalności jednostki oraz plany na przyszłość.

Otwarcia zebrania dokonała Prezes Zarządu dh Renata Nowikiewicz, która przywitała przybyłych druhów. Wprowadzono sztandar OSP i dokonano zaprzysiężenia nowych członków OSP: dh Huberta Dzieciątka i dh Zuzannę Sekuła.

Uczestniczący w zebraniu członkowie OSP dokonali wyboru Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania wybrany został dh Stanisław Banach a protokolantem dh Paweł Łapa.

IMG 20220318 WA0022

Odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie finansowe za rok 2021, plan finansowy na rok 2022, sprawozdanie z działalności jednostki OSP za rok 2021 oraz plan działalności na rok 2022 odczytali dh Renata Nowikiewicz i dh Marcin Zieliński.

Dh Renata Nowikiewicz podziękowała strażakom, którzy czynnie angażują się w rozwój jednostki. Naczelnik - dh Marcin Zieliński - podziękował za utrzymanie gotowości bojowej jednostki oraz przybywanie na każde zawołanie.