V Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Miłakowie w dniu 19 listopada 2021 r.

W dniu 19 listopada 2021 roku odbył się V Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Miłakowie. Głównym celem zjazdu był wybór nowego oraz podsumowanie pracy ustępującego zarządu miejsko-gminnego. Wśród zaproszonych gości w obradach wzięli udział:

 1. Pan Krzysztof Szulborski  - Burmistrz Miłakowa
 2. Pan Krzysztof Żarnoch - Zastępca Burmistrza Miłakowa
 3. Pan Michał Boczulak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłakowie
 4. st. bryg. Tomasz Ostrowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
 5. dh Ryszard Harasim - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie
 6. dh Adam Zaręba - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Morągu

W trakcie zjazdu dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w składzie:

 1. dh Henryk Kuszpit - Prezes
 2. dh Andrzej Nagraba - Wiceprezes
 3. dh Henryk Białobrzeski - Wiceprezes
 4. dh Stanisław Banach - Komendant gminny
 5. dh Kazimierz Maciura - Sekretarz
 6. dh Dariusz Meller - Członek prezydium

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w składzie:

 1. dh Anna Czarnecka - Przewodnicząca
 2. dh Marian Stakun - Wiceprzewodniczący
 3. dh Ryszard Sasin - Sekretarz

Wybrani zostali także reprezentanci do Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie. Delegatem na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP został wybrany dh Stanisław Banach,. Dh Renata Nowikiewicz została Przedstawicielem Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.