Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w dniu 25 czerwca 2021 r.

Po dłuższej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiczną, w dniu 25 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, podczas którego przedstawiono najważniejsze informacje z działalności jednostki, plany na przyszłość oraz przeprowadzono wybory.

Otwarcia zebrania dokonała Prezes Zarządu dh Renata Nowikiewicz, która przywitała przybyłych druhów. Wprowadzono sztandar OSP i dokonano zaprzysiężenia nowego członka OSP, dh Łukasza Chudzika. Dokonano również wręczenia druhom odznak za wysługę lat.

IMG 20210625 182228

Odznaka za wysługę 40 lat:

 • dh Henryk Kuszpit

Odznaka za wysługę 35 lat:

 • dh Stanisław Banach

Odznaka za wysługę 10 lat:

 • dh Beata Homza
 • dh Adrian Homza
 • dh Natalia Grabowska

W związku z zakończeniem działalności w Jednostce Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie pragniemy podziękować dh Marianowi Stakunowi za lata wzorowej służby. Za jego oddanie, przyjaźń i koleżeństwo.

IMG 20210625 183141 kopia

Uczestniczący w zebraniu członkowie OSP dokonali wyboru Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. Jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania wybrany został dh Stanisław Banach a protokolantem dh Anna Czarnecka.

Odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz plan finansowy na rok 2021 odczytała Skarbnik dh Natalia Grabowska. Działalność jednostki OSP za rok 2020 oraz plan działalności na rok 2021 przedstawiła dh Renata Nowikiewicz. Podziękowała również strażakom, którzy czynnie angażują się w rozwój jednostki.

Komendant Gminny dh Stanisław Banach podsumował udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostki w 2020 r. W 70 akcjach ratowniczych w 2020 r. brało udział 23 ochotników. Największym zaangażowaniem wykazali się:

 • dh Marcin Zieliński
 • dh Adam Gagat
 • dh Jerzy Jurczak
 • dh Adrian Homza
 • dh Marcin Knechta

Po wysłuchaniu wystąpień przystąpiono do głosowania, podczas którego Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2020 r. oraz przyjęło sprawozdania i plany.

Następnie przeprowadzono wybory do Zarządu. W wyniku głosowania druhów ukonstytuował się nowy Zarząd OSP w składzie:

 1. dh Renata Nowikiewicz - Prezes
 2. dh Marcin Zieliński – Wiceprezes (Naczelnik)
 3. dh Paweł Łapa - Sekretarz
 4. dh Adrian Homza - Skarbnik
 5. dh Kazimierz Maciura - Z-ca Naczelnika (Gospodarz)

Przeprowadzono również wybory do Komisji Rewizyjnej. Jej skład przedstawia się następująco:

 1. dh Marcin Knechta - Przewodniczący
 2. dh Marian Stakun - Sekretarz
 3. dh Leszek Miazga - Członek

Dokonano również wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP, którymi zostali:

 1. dh Henryk Kuszpit
 2. dh Renata Nowikiewicz
 3. dh Adam Gagat
 4. dh Paweł Łapa
 5. dh Marian Stakun
 6. dh Anna Czarnecka
 7. dh Marcin Knechta
 8. dh Marcin Zieliński

Następnie wybrano przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

 1. dh Henryk Kuszpit
 2. dh Henryk Białobrzeski
 3. dh Kazimierz Maciura
 4. dh Stanisław Banach

Podjęte uchwały przedstawione zostały przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.