#SzczepimySię - Narodowy Program Szczepień - dystrybucja ulotek na terenie gminy Miłakowo

W ramach realizowanego obecnie narodowego programu szczepień przeciw covid-19 Ochotnicze Straże Pożarne w Miłakowie i w Buguchwałach rozpoczęły w dniu 16.03.2021 r. dystrybucję ulotek opracowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przeznaczonych dla mieszkańców naszej gminy. Ulotki za pośrednictwem Ochotniczych Straży Pożarnych dotrą do każdego gospodarstwa domowego zlokalizowanego na terenach gminy Miłakowo.