Podsumowanie akcji poboru krwi w dniu 11 czerwca 2022 r.

W dniu 11 czerwca 2022 r. w świetlicy remizy OSP w Miłakowie odbyła się kolejna akcja poboru krwi, którą udało się zorganizować przez OSP Miłakowo we współpracy z Urzędem Miejskim w Miłakowie oraz Burmistrzem Miłakowa . Krew oddawano w godzinach od 9:00 do 11:00. W akcji wzięło udział 11 osób, które oddały krew. Dziękujemy wszystkim dawcom, którzy oddali krew - szczególnie tym, którzy zrobili to po raz pierwszy. Dzięki im poświęceniu udało się zebrać 4,95 l krwi. Kolejna akcja odbędzie się 6 sierpnia 2022 r.

Przypominamy, że od niedawna wystartował program lojalnościowy dla krwiodawców, który dodatkowo nagradza waszą wytrwałość. Szczegóły na stronie internetowej https://krew.info/program/

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w dniu 18 marca 2022 r.

W dniu 18 marca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, podczas którego przedstawiono najważniejsze informacje z działalności jednostki oraz plany na przyszłość.

Otwarcia zebrania dokonała Prezes Zarządu dh Renata Nowikiewicz, która przywitała przybyłych druhów. Wprowadzono sztandar OSP i dokonano zaprzysiężenia nowych członków OSP: dh Huberta Dzieciątka i dh Zuzannę Sekuła.

Uczestniczący w zebraniu członkowie OSP dokonali wyboru Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania wybrany został dh Stanisław Banach a protokolantem dh Paweł Łapa.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w dniu 18 marca 2022 r.

Inspekcja gotowości bojowej w dniu 9 marca 2022 r.

Dnia 9 marca 2022 r. Zespół Inspekcyjny Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie zarządził inspekcję gotowości bojowej dla naszej jednostki jako niezapowiedzianą wizytację mającą na celu ocenę zdolności do reagowania na nagłe zagrożenie oraz stopnia przygotowania podmiotu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do podejmowania działań ratowniczych.

Inspekcje przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz upoważnienia Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie.

IMG 20220310 WA0000

Sprawdzane i oceniane były następujące zagadnienia:

 1. przebieg alarmowania,
 2. gotowość członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w szczególności:
  • stan wyposażenia indywidualnego członków ochotniczych straży pożarnych,
  • ocena posiadanych uprawnień;
 3. gotowość pojazdów, sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności do natychmiastowego użycia;
 4. dokumentacja jednostki ochotniczej straży pożarnej.
 5. stan wiedzy członków ochotniczej straży pożarnej, na podstawie przeprowadzonego pisemnego sprawdzianu wiedzy,
 6. wykonanie ćwiczenia, w szczególności:
  • a) określenie zamiaru taktycznego,
  • b) rozkazodawstwo i kierowanie działaniami ratowniczymi,
  • c) wykonawstwo czynności ratowniczych i optymalne wykorzystanie sprzętu,
  • d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  • e) przestrzeganie zasad korespondencji radiowej.

Inspekcja wypadła dla naszej jednostki z wynikiem pozytywnym.

 

Podsumowanie akcji poboru krwi w dniu 11 grudnia 2021 r.

W dniu 11 grudnia 2021 r. w świetlicy remizy OSP w Miłakowie odbyła się kolejna akcja poboru krwi, którą udało się zorganizować przez OSP Miłakowo we współpracy z Urzędem Miejskim w Miłakowie oraz Burmistrzem Miłakowa . Krew oddawano w godzinach od 9:00 do 12:00. W akcji wzięło udział 16 osób z czego 15 oddało krew. Dziękujemy wszystkim dawcom, którzy oddali krew - szczególnie tym, którzy zrobili to po raz pierwszy. Na osoby, które oddały krew czekały oprócz czekolad również drobne upominki. Dzięki poświęceniu krwiodawców udało się zebrać 6,75 l krwi. Kolejna akcja odbędzie się 12 lutego 2021 r.

V Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Miłakowie w dniu 19 listopada 2021 r.

W dniu 19 listopada 2021 roku odbył się V Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Miłakowie. Głównym celem zjazdu był wybór nowego oraz podsumowanie pracy ustępującego zarządu miejsko-gminnego. Wśród zaproszonych gości w obradach wzięli udział:

 1. Pan Krzysztof Szulborski  - Burmistrz Miłakowa
 2. Pan Krzysztof Żarnoch - Zastępca Burmistrza Miłakowa
 3. Pan Michał Boczulak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłakowie
 4. st. bryg. Tomasz Ostrowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
 5. dh Ryszard Harasim - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie
 6. dh Adam Zaręba - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Morągu

W trakcie zjazdu dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w składzie:

 1. dh Henryk Kuszpit - Prezes
 2. dh Andrzej Nagraba - Wiceprezes
 3. dh Henryk Białobrzeski - Wiceprezes
 4. dh Stanisław Banach - Komendant gminny
 5. dh Kazimierz Maciura - Sekretarz
 6. dh Dariusz Meller - Członek prezydium

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w składzie:

 1. dh Anna Czarnecka - Przewodnicząca
 2. dh Marian Stakun - Wiceprzewodniczący
 3. dh Ryszard Sasin - Sekretarz

Wybrani zostali także reprezentanci do Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie. Delegatem na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP został wybrany dh Stanisław Banach,. Dh Renata Nowikiewicz została Przedstawicielem Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Współpraca z firmą EXPERT SYSTEM GROUP

Nasza jednostka podjęła współpracę z firmą EXPERT SYSTEM GROUP w dziedzinie montażu instalacji PV. W ramach porozumienia możliwa jest forma dofinansowania Naszej OSP, w przypadku przekazania kontaktu do osoby zainteresowanej i finalizacji montażu instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli planujecie montaż instalacji we własnym gospodarstwie domowym zapraszamy do współpracy. Więcej informacji pod numerem telefonu u doradcy ES-G z plakatu.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w dniu 25 czerwca 2021 r.

Po dłuższej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiczną, w dniu 25 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, podczas którego przedstawiono najważniejsze informacje z działalności jednostki, plany na przyszłość oraz przeprowadzono wybory.

Otwarcia zebrania dokonała Prezes Zarządu dh Renata Nowikiewicz, która przywitała przybyłych druhów. Wprowadzono sztandar OSP i dokonano zaprzysiężenia nowego członka OSP, dh Łukasza Chudzika. Dokonano również wręczenia druhom odznak za wysługę lat.

IMG 20210625 182228

Odznaka za wysługę 40 lat:

 • dh Henryk Kuszpit

Odznaka za wysługę 35 lat:

 • dh Stanisław Banach

Odznaka za wysługę 10 lat:

 • dh Beata Homza
 • dh Adrian Homza
 • dh Natalia Grabowska
Czytaj więcej: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w dniu 25 czerwca 2021 r.