Inspekcja

10. Dnia 12-03-2013 r. od godz. 10.30 w jednostce prowadzona jest inspekcja gotowości bojowej.

      Inspekcja prowadzona jest przez Komedę Wojewódzką PSP w Olsztynie.

      W czasie inspekcji sprawdzana jest wiedza strażaków z zagadnień ochrony przeciwpożarowej,          

      przedmedycznej, oraz posługiwania się sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki. W inspekcji    

      uczestniczyło 6 strazaków.