Zarząd OSP

Skład Zarządu OSP

Prezes - dh Renata Nowikiewicz

Wiceprezes (Naczelnik) - dh Marcin Zieliński

Z-ca Naczelnika - dh Kazimierz Maciura

Sekretarz - dh Paweł Łapa

Skarbnik - dh Adrian Homza